เครื่อง PMS ช่วยแก้ปัญหาอาการปวดตามร่างกายอย่างไร

เครื่อง PMS หรือ Peripheral Magnetic Stimulation มักจะใช้เพื่อช่วยในการรักษาอาการปวดหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ตั้งอยู่นอกส่วนกลาง โดยกระตุ้นระบบประสาทผ่านการใช้สนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยเครื่อง PMS นี้ โดยทั่วไปมีการวิจัยและการใช้เครื่อง PMS เพื่อรักษาอาการปวดที่เกี่ยวกับปัญหาของระบบประสาทอย่างเช่นปวดเรื้อรัง, ปวดเกี่ยวกับการอักเสบของเส้นประสาท, หรือโรคปวดเกร็งกล้ามเนื้อค่ะ การใช้เครื่อง PMS สามารถทำได้โดยการวางเครื่อง PMS ที่จุดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา …